przestawić

przestawić
{{stl_51}}{{LABEL="twpldeprzestawiacacute"}}{{/stl_51}}{{stl_39}}przestawiać{{/stl_39}}{{stl_41}} (-am){{/stl_41}}{{stl_7}} <{{/stl_7}}{{stl_3}}przestawić{{/stl_3}}{{stl_7}}>{{/stl_7}}{{stl_41}} (-ię) stół, wyraz, dźwignię{{/stl_41}}{{stl_7}} umstellen;{{/stl_7}}{{stl_40}}
{{/stl_40}}{{stl_9}}przestawiać na{{/stl_9}}{{stl_41}} (A){{/stl_41}}{{stl_7}} umstellen auf{{/stl_7}}{{stl_41}} (A){{/stl_41}}{{stl_7}};{{/stl_7}}{{stl_40}}
{{/stl_40}}{{stl_9}}przestawiać zegarek na czas letni{{/stl_9}}{{stl_7}} die Uhr auf Sommerzeit umstellen;{{/stl_7}}{{stl_40}}
{{/stl_40}}{{stl_9}}przestawiać się{{/stl_9}}{{stl_7}} sich umstellen ({{/stl_7}}{{stl_9}}na{{/stl_9}}{{stl_41}} A{{/stl_41}}{{stl_7}} auf{{/stl_7}}{{stl_41}} A{{/stl_41}}{{stl_7}}){{/stl_7}}

Słownik polsko-niemiecki. 2014.

Поможем написать реферат

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • przestawić — coś na inne, nowe, właściwe itp. tory zob. tor 4 …   Słownik frazeologiczny

 • przestawiać się – przestawić się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przyjmować, zaczynać stosować nowe, zmienione formy pracy, działania, postępowania itp.; też: przywykać do jakichś zmian : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przestawić się na nowoczesne metody… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • przestawiać — Przestawić coś na inne, nowe, właściwe itp. tory zob. tor 4 …   Słownik frazeologiczny

 • właściwy — Przestawić, naprowadzić, pchnąć, wykierować itp. coś na właściwe tory zob. tor 4. Znaleźć właściwe słowa zob. znaleźć 10 …   Słownik frazeologiczny

 • przestawiać — ndk I, przestawiaćam, przestawiaćasz, przestawiaćają, przestawiaćaj, przestawiaćał, przestawiaćany przestawić dk VIa, przestawiaćwię, przestawiaćwisz, przestawiaćstaw, przestawiaćwił, przestawiaćwiony 1. «umieszczać, stawiać coś w innym miejscu;… …   Słownik języka polskiego

 • przestawiać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, przestawiaćam, przestawiaća, przestawiaćają, przestawiaćany {{/stl 8}}– przestawić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, przestawiaćwię, przestawiaćwi, przestawiaćwiony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • inny — Patrzeć, popatrzeć, spojrzeć na kogoś, na coś innymi oczami «traktować, potraktować kogoś, coś inaczej niż dotąd, w nowy, odmienny sposób»: (...) dobry nastrój udziela się nam i zaczynamy innymi oczami patrzeć na własne kłopoty. L. Grzesiuk, B.… …   Słownik frazeologiczny

 • nowy — Coś idzie, biegnie, toczy się itp. nowym torem zob. tor 1. Coś rzuca nowe światło na coś; coś przedstawia się w nowym świetle zob. światło 1. Nowa miotła zob. miotła. Przestawić, naprowadzić, pchnąć, wykierować itp. coś na nowe tory zob. tor 4.… …   Słownik frazeologiczny

 • tor — 1. Coś idzie, biegnie, toczy się itp. swoim, wytkniętym, starym torem, innym, nowym torem «coś odbywa się tak jak dotychczas, tak jak zaplanowano lub w sposób odmienny od dotychczasowego»: Gdyby Sobieski nie był ruszył pod Wiedeń, wszystko… …   Słownik frazeologiczny

 • odstawić — dk VIa, odstawićwię, odstawićwisz, odstawićstaw, odstawićwił, odstawićwiony odstawiać ndk I, odstawićam, odstawićasz, odstawićają, odstawićaj, odstawićał, odstawićany 1. «przesunąć, przestawić coś na inne, dalsze miejsce, odłożyć na bok, odsunąć» …   Słownik języka polskiego

 • poprzestawiać — dk I, poprzestawiaćam, poprzestawiaćasz, poprzestawiaćają, poprzestawiaćaj, poprzestawiaćał, poprzestawiaćany «przestawić wiele czegoś na inne miejsce; zmienić porządek, kolejność czegoś» Poprzestawiać krzesła, stoły. Poprzestawiać sprzęty w… …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”